რა ღირს და რა ჯდება გაევროპელება?


დემოკრატია ლობიოობა ხომ არ გგონიათ?
(ჯეიმს ბეიკერის ქართველი მეგობარი)

არსებობს ზუსტი და გადამოწმებადი მონაცემები — კომუნისტური სისტემის ერთ-ერთი ყოფილი ბურჯის — აღმოსავლეთ გერმანიის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხარჯების შესახებ 1990-2009 წლებში:

აღმოსავლეთ გერმანიის მოსახლეობა 1990 წელს იყო დაახლოებით 16 მილიონი კაცი — ასეთი მოსახლეობის ტერიტორიის განვითარებისათვის 1990-2009 წლებში დასავლეთ გერმანიას დაუხარჯავს 1600 მილიარდი ევრო (ტრილიონ ექვსასი მილიარდი ევრო).

თუ საქართველოზე გადავიანგარიშებთ (რომლის მოსახლეობა ოთხჯერ ნაკლებია) — 1990-2009 წლებში იგივე ან თუნდაც მიახლოებული დონის (წარმატების) მისაღწევად უნდა დახარჯულიყო დაახლოებით 400 მილიარდი ევრო… — ან თუ გნებავთ მომავალზე ექტრაპოლაცია — მომავალი ორი ათეული წლის განმავლობაში წლიურად უნდა დაიხარჯოს დამატებით 20 მილიარდი ევრო…

უნდა დავამატოთ მხოლოდ ის, რომ აღმოსავლეთ გერმანია 1990 წლებში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ბევრად უფრო მაღალ დონეზე იდგა ვიდრე იმავე პერიოდის (ან თუნდაც დღევანდელი) საქართველო. Read more of this post

Advertisements
%d bloggers like this: